Fylkesstyremøte 16.-17. mars - Fagforbundet

Fylkesstyremøte 16.-17. mars

marsoverskrift

Det siste fylkesstyremøte før fylkesmøte avholdes i Kirkenes, status i Fagforbundet Finnmark diskuteres. Mye er veldig bra, men vi har også noen utfordringer.

Fylkesstyret møtes omtrent en gang i måneden, sakene kan variere alt fra helt lokale saker til de store spørsmål som berører oss på nasjonalt nivå.

Marsmøte preges av at det er siste fylkesstyremøte før fylkesmøte 2015. Status i medlemsutviklingen, barnebyen, politiske saker, Fane 2 osv. står på sakskartet.

Mye er veldig bra, for eksempel øker medlemstallet. "Januar var en fantastisk måned", sa nestleder Øystein Hansen. Årsaken til den store medlemsveksten er ikke krystallklar, men det en betimelig å tro at streiken 28. januar mot regjeringens ønske om å rasere arbeidsmiljøloven. 

Mange i Norge har nok blitt mer bevisst på hvor viktig det er med sterke fagforeninger. Det er ikke bare Fagforbundet og LO som vokser, også YS og UNIO har vokst i denne perioden. 

 (fylkesstyret i aksjon)

Vi har også utfordringer. Fagforbundet Finnmark har mange tillitsvalgte som hver eneste dag gjør en kjempejobb for at forbundet skal bli best mulig for medlemmene. Der fylkesstyret ser en stort forbedringspotensiale er blant annet på registrering av telefonnummer og e-post.

Medlemmer oppfordres til bruke Medlemsportalen, og har det vært lite kontakt fra foreningen er det som oftest bare å ta kontakt.