Samling for ledere og nestledere - Fagforbundet

Samling for ledere og nestledere

leder.nestlang

9. og 10. mars er ledere og nestledere fra Fagforbundets fagforeninger i Finnmark samlet til kurs. Mange nye og erfarende tillitsvalgte møtes for å dele, bygge, utfordre og utvikle Fagforbundet videre.

Året 2015 er godt i gang, året som byr på masse spenning med blant annet kommune- og fylkestingsvalg.

Fagforbundets strategiplan for 2015 har fokus på mange store temaer, men som fylkesleder Bjørg Tapio sa i starten av samlingen: I Fagforbundet har vi 3 nivåer, nasjonalt, fylke og fagforeningen. Det viktigste leddet er fagforeningen.

Et av fokusområdene i Strategiplan er Godt Fagforeningsarbeid, for å oppnå målsettingen i Strategiplan har fylket satt opp kurs for fagforeningsledere og nestledere i Finnmark. Kursets innhold er blant annet motivasjon, rolleavklaringer, oppgaver, muligheter og utfordringer. Til å undervise i kurset har vi hentet opp Organisasjonsenheten ved Janne Margrethe Skaug og Kristine Thomsen.

 

Foreleserne fra Org.enh. Kristine Thomsen og Janne M. Skaug

Foreleserne fra Org.enh. Kristine Thomsen og Janne M. Skaug

 

Fagforbundet Finnmark kjører mange kurs i løpet av året, et av de viktigste årsakene til at kursene blir gode er deltakerne. Det skal ikke mange ord til i innledningen før de tillitsvalgte er i gang med diskusjoner og innspill. En felles oppfattning for å lykkes i fagforeningsarbeidet er å spille hverandre gode. Britt-Inger Olsen fra Fagforbundet Nesseby var klar på at fagforeningen må jobbe sammen for å være en best mulig fagforening for medlemmene.

 

Britt-Inger Olsen deler sin refleksjon

Britt-Inger Olsen deler sin refleksjon

Også leder og nestleder på fylkesnivå ønsker faglig påfyll i organisasjonsarbeid og hvordan drive fagforeninger på en god måte. Som Bjørg Tapio og Øystein Hansen sier: Man blir aldri utlært på godt fagforeningsarbeid, det er viktig å hele tiden strekke seg for å gjøre Fagforbundet bedre.

 

Fylkets leder og nestleder

Fylkets leder og nestleder