Gratis juridisk førstehjelp - Fagforbundet

Gratis juridisk førstehjelp

norsk_lov

Fagforbundet Finnmark har avtale med et advokatfirma om gratis juridisk førstehjelp for sine medlemmer. Hvordan ordningen virker kan du lese om her.

Fagforbundet Finnmark har avtale med et advokatfirma om gratis juridisk førstehjelp for sine medlemmer.

JURIDISK FØRSTEHJELP

Spørsmål i forbindelse med privatrettslige forhold. Dette gjelder for eksempel privat arveoppgjør/skifte, skilsmisse, samboerforhold, økonomiske forhold m.v.

HVORDAN VIRKER ORDNINGEN?

Medlemmer som ønsker juridisk førstehjelp tar kontakt med Advokatselskapet Per A. Amundsen a/s på telefon 78 46 19 40 

Medlemmet får anledning til telefonisk bistand fra vår advokatforbindelse hver dag, mandag - fredag fra kl. 09.00- 15.00

 

Gratis Juridisk førstehjelp gjelder kun privatrettslige forhold. Ordningen er begrenset til en samtale og inntil ½ times konsultasjon pr. sak.

Videre behov for juridisk hjelp/veiledning avtales og bekostes av medlemmet selv.

Medlemmene av Fagforbundet Finnmark vil få en betydelig rabatt hos ovennevnte selskap dersom saken deres videreføres.

 

HUSK: Oppgi medlemskap i Fagforbundet Finnmark

 

ORDNINGEN GJELDER IKKE: 

  • arbeidsrettslige forhold - til problemer på dette området benyttes vårt eget organisasjonsapparat – kontakt din plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte eller fagforeningsleder.
  • Forretningsjuridiske forhold
  • Barnevern
  • Forhold knyttet til offentligrettslige forhold som for eksempel trygderett.

 

Har du spørsmål så ta kontakt med din fagforening som vil kunne svare på disse.