2015 Planlegges - Fagforbundet

2015 Planlegges

bilde2

Fylkesstyret har denne uken hatt planleggingsmøte, planleggingsarbeidet for 2015 er i gang.

18. og 19. november var fylkesstyret i Fagforbundet Finnmark samlet til planleggingsmøte i Kirkenes. Fylkesmøte gikk igjennom Fagforbundets Strategiplan, prinsipp og handlingsplan.

I innledningen til Strategiplanen presiseres det at vi i denne landsmøteperioden (2013-2017) står ovenfor større utfordringer enn på lenge. Dette krever en mer handlekraftig organisasjon med sterke fagforeninger.

Hovedprioriteringene for 2015 er:

  • Konkurranseutsetting, privatisering og sosial dumping
  • Kommunereformen
  • Kommune- og fylkestingsvalg 2015
  • Økt engasjement i miljø- og klimapolitikken
  • Tariff of pensjon
  • Heltid - en rettighet
  • Ivaretakelse - Verving - Gjenvinning
  • Godt fagforeningsarbeid
  • Yrkesfaglig- og yrkespolitisk arbeid
fylkesstyret

fylkesstyret "in action"

 Strategiplanen bygger på Fagforbundets prinsipp- og handlingsprogram for landsmøteperioden 2013-2017

Lenker