Representantskapsmøte - Fagforbundet

Representantskapsmøte

  • fototoregilsundelius
  • fotooleingvaldhansen
  • fotooleihansen

Fagforbundet Finnmark har avviklet sitt 2. representantskapsmøte i 2014, i Alta 14.-15. oktober.

 Fagforbundet Finnmark avviklet sitt 2. Representantskapsmøte fra 14.-15. oktober, i Alta. Temaene spente vidt, fra Kommunereformen - fakta og myter, med innledning av Unni Hagen, leder av strategisk stab i Fagforbundet sentralt til Fagforbundets barneby i Angola, ved Kari Sandnes. Et viktig tema som også engasjerte deltakerne var Arbeidskriminalitet i norsk arbeidsliv, ved Geir Gamborg- Nielsen fra Norsk Arbeidsmandsforbund.

Det ble vedtatt flere uttalelser som hovedsakelig dreier seg om kommentarer til statsbudsjettet, samt kommentarer til endringsforslagene i Arbeidsmiljøloven. Det var et møte som samlet både nye og garvede representanter. Vi ser med glede på at det gror frem nye tillitsvalgte fra foreningene. Vi hadde også for første gang besøk av representant fra Finnmark bondelag og AOF Finnmark, Troms og Svalbard, i tillegg til leder av Finnmark SV.

Dirigenter: Ole Ingvald Hansen og Eva Sætrum Foto: Tor Egil Sundelius
 
 

 Foto: Ole I Hansen

 

 

 Foto: Ole I Hansen