Tvangsprivatiseringsreform? - Fagforbundet

Tvangsprivatiseringsreform?

11111

Solberg-regjeringen har som varslet startet en omfattende kommunereform, regjeringen har sagt at de vil bruke tvang hvis kommunene ikke slår seg sammen frivillig. En ”privatiseringsreform” sier nestleder i Fagforbundet Finnmark, Øystein Hansen.

Fagforbundet Finnmark deltar 1. og 2. oktober på konferansen ”Ny kommunereform – Demokratireform eller statlig tvang?” i Tromsø. Formålet med konferansen er å belyse argumentene for og mot en omfattende kommunereform, der bruken av tvang vil være et sentralt virkemiddel. Reformen vil berøre de aller fleste kommuner de neste årene.

- Større kommuner gjør det mer attraktivt for private aktører, reformen legger til rette for privatisering av kommunens oppgaver, sier Hansen.

Nestleder i Fagforbundet Finnmark, Øystein Hansen.

Nestleder i Fagforbundet Finnmark, Øystein Hansen.

 

Statssekretær Jardar Jensen (H) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet var aktiv på konferansen for å forsvare kommunereformen.

- Det handler ikke om at regjeringen vil spare penger på reformen, sa Jensen i sitt innlegg.

Jardar Jensen viste til den økende bruken av interkommunale selskap og samarbeid på tvers av kommunene som argumentasjon for et behov for større kommuner. 

Jardar Jensen (H), statssekretær.

Jardar Jensen (H), statssekretær.

 

- Hvis det ikke handler om å spare penger for staten, hva er poenget da?, spør Øystein Hansen. Da må hensikten være sentralisering, og å legge til rette for mer bruk av private tjenester, det burde regjeringen kunne være ærlige på.

 

Les mer om kommunereformen på Fagforbundets sider.