Tariffinfo for hovedtillitsvalgte - Fagforbundet

Tariffinfo for hovedtillitsvalgte

tariffinfo2014tana

Kompetansesenteret er i Finnmark for å informere tillitsvalgte om tariffoppgjøret 2014. Tirsdag 17. var det samling i Alta, og onsdag 18. i Tana.

(Foto: Kristoffer Tandberg)

Partene i årets kommuneoppgjør har sagt ja til riksmeglerens skisse. Forslaget er ute til uravstemning hos Fagforbundets medlemmer. For å avklare spørsmål og gjennomgå de viktigste endringene er Kompetansesenteret for Nord-Norge ute å informerer tillitsvalgte om resultatet. Foreleser er Tor-Inge Hoaas (på bildet fra samlingen i Tana).

Det viktigste i resultatet er:

  • Generelt tillegg på 2,15 prosent, minimum 8 500,-, med virkning fra 1.mai i år.

  • Heving av alle minstelønnssatser med virkning fra samme dato.

  •  Alle tillegg som tidligere er gitt i lokale forhandlinger skal videreføres og komme i tillegg til ny lønn pr 1.mai

  • Det innføres et nytt lønnssystem pr 1.mai 2015 som skal videreføre sikringen om at ingen lokale tillegg blir spist opp ved seinere sentrale endringer av lønnssatsene i tariffavtalen

  • 1 prosent til lokale forhandlinger pr 1.juli, med føing om at ledere bø prioriteres

  • Flere viktige pensjonsbestemmelser

  • Bestemmelse som skal sikre ansatte som skades på fritiden av pasienter, elever, klienter mv yrkesskadeerstatning.

  • Bestemmelse som gir ansatte med AFP beregnet etter tjenestepensjonsordningens regler rett til å arbeide så mye de vil på pensjonistavlønning på kr 180 pr time

 

For å lese mer om Tariffoppgjøret se: http://www.fagforbundet.no/tariff/KS/