Samling om tariffinfo 2014 - Fagforbundet

Samling om tariffinfo 2014

bannertariff2014spekter

Tirsdag 17. og onsdag 18 er det samling for hovedtillitsvalgte med tariffinfo som tema.

Kompetansesenteret i Tromsø reiser rundt i Finnmark og orienterer om hovedtariffoppgjøret 2014 i kommunesektoren.

  

Alta og Tana vil bli besøkt henholdsvis 17. og 18. juni 2014.

 

Ta kontakt med din tillitsvalgt dersom du lurer på noe med tariffoppgjøret.

Mer informasjon kan du også finne på: http://www.fagforbundet.no/tema/Tariffoppgjoret-2014/

 

 

Lenker