Viktig med god orden i lokale medlemsregistere - Fagforbundet

Viktig med god orden i lokale medlemsregistere

Oppfriskning
Fane2-ansvarlige i lokalforeningene var samlet i Karasjok denne uka (Foto: Lillian Rydheim)

Ved hjelp av Fagforbundets medlemsregister - Fane2 - kan lokalforeningene holde god oversikt over sine medlemmer. Denne uka har Fane2-ansvarlige og ledere vært samlet i Karasjok for å få en oppfriskning i bruk av programmet

21 tillitsvalgte fra 13 fagforeninger deltok på samlingen og hovedfokus denne gang var forberedelser og arbeidsoppgaver i programmet i forbindelse med årets hovedoppgjør. Det ble også satt fokus på registreringer av tillitsverv i tillegg til andre rutiner som inngår i Fane2-arbeidet. Årets deltakere var som vanlig engasjerte og deltok aktivt i diskusjoner. Takket være dyktige tillitsvalgte har vi nå god oversikt over våre medlemmer og deres tilhørighet men vi jobber videre for å bli enda bedre.