Send ungdommen til Stavern! - Fagforbundet

Send ungdommen til Stavern!

Renate Fagerness
Ønsker at flere skal fokusere på rekruttering av unge tillitsvalgte (Foto: Bjørn Svalastog)

Ungdomstillitsvalgt Renate Fagerness ga en klar beskjed til forsamlingen da representantskapet i Fagforbundet Finnmark var samlet i Karasjok tidligere denne uka.

Renate mener at arbeidet med å rekruttere nye unge medlemmer og tillitsvalgte kan bli mye bedre rundt om i fagforeningene. Det er ikke til å stikke under en stol at gjennomsnittsalderen blant tillitsvalgte er rimelig høy, og skal en satse på å få den senket må det gjøres noe sa hun fra talerstolen under saken Åpen time på representanskapsmøtet.

For å motivere ungdom til å ta verv i Fagforbundet må fagforeningene bli flinkere til å tenke "utenfor boksen", glemme gamle rekrutteringsmetoder og tenke framtidsretta. Ungdom kommer ikke løpende for å ta verv, det må vi bare innse sier Renate, og fremhever at fagforeningene må være villige til å ofre noe for å få mye tilbake. En slik motivasjon kan være å sende ungdommer til Sommerkonferansen i Stavern.

Hvert år i juni arrangerer det sentrale ungdomsutvalget en konferanse der ungdom fra hele landet møtes for å delta på masse soisale aktiviteter. Et tiltak som er midt i blinken for å få ungdom interessert i fagforeningsarbeid mener Renate.

Renate benyttet anledningen under møtet til å henstille til fagforeningslederne i salen om å sørge for å sette av nok midler til å kunne sende minst en deltaker fra hver forening på sommerkonferansen. Dette vil bety mye for de som deltar, et minne for livet, og kanskje akkurat det som skal til for å få lyst til å engasjere seg som ung tillitsvalgt i fagforeningen seinere. Renate høstet stor applaus etter innlegget sitt.