Ikke gjør kystaksjonen til en lokal aksjon! - Fagforbundet

Ikke gjør kystaksjonen til en lokal aksjon!

Støtte til Kystaksjonen
Nestleder i Fagforbundet Finnmark, Øystein Hansen, med flammende innlegg om Kystaksjonen i Kirkenes (Foto: Bjørn Svalastog)

Dette var det klare budskapet fra nestleder i Fagforbundet Finnmark, Øystein Hansen, da ledelsen i Fagforbundet var samlet til møte med fylkesstyrene i de tre nordligste fylkene tidligere denne uka

For noen dager siden var innbyggere fra bl.a. Finnmark samlet foran Stortinget for å demonstrere mot det som oppfattes som et ran av råstoff og ressurser fra havet utenfor stuedøra deres. Dagens regjering legger opp til en storstilt privatisering og markedsliberalisering av fiskeressursene, og protestene er naturlig nok store, ikke minst mot styrende politikere som ikke later til å bry seg særlig om at en stadig større del av befolkningen nå tar til orde mot det som skjer. De gir i stedet sin fulle støtte til Kjell Inge Røkkes planer om å skalte og valte med befolkningens arvesølv til eget forgodtbefinnende.

Da Arbeidsutvalget i Fagforbundet noen dager etter aksjonen i Oslo var i Kirkenes for å møte fylkesstyrene i Fagforbundet Nordland, Troms og Finnmark, benyttet Øystein Hansen anledningen til å poengtere viktigheten av at Fagforbundet, med Prinsipp- og handlingsprogrammet i ryggen, nå må reise seg i protest sammen med kystens befolkning og Kystaksjonen. Men han poengterte sterkt at dette ikke er en aksjon som kun gjelder befolkningen i enkelte kystkommuner, nei dette gjelder hele Norges befolkning sa han engasjert fra talerstolen. Det er svært viktig for den videre kampen om ressursene å poengetere at en så stor næring som fisk er like viktig for innbyggerne i Oslo og Hamar som den er for befolkningen i Mehamn og Tromsø. Det er mange viktige saker som tillitsvalgte i Fagforbundet protesterer mot, og det må ikke være tvil om at alle saker som Fagforbundet engasjerer seg i er like viktige, uansett hvor i landet saken har sitt utspring sier Hansen, som høstet stor applaus fra tillitsvalgtkollegaer i salen etter innlegget sitt.  

Fagforbundets leder, Mette Nord, og resten av arbeids-
utvalget var samlet i Kirkenes denne uka for å møte
fylkesstyrene i de tre nordlgste fylkene. 
(Foto: Bjørn Svalastog)