Ambulansesamlinger i Finnmark - Fagforbundet

Ambulansesamlinger i Finnmark

Tariff 2014
Rådgiver ved kompetansesenteret for Nord-Norge, Tor-Inge Hoaas, informerer ambulansetillitsvalgte om kravene i årets tariffoppgjør i Spekter-området (Foto: Bjørn Svalastog)

Å være tillitsvalgt på en ambulansestasjon i Finnmark kan være utfordrende nok i seg sjøl. Denne uka har ambulansetillitsvalgte fra hele fylket vært samlet for å stake ut kursen videre sammen med blant andre hovedtillitsvalgt Sturla Heitmann.

Sturla er fra Alta og ble valgt til ny hovedtillitsvalgt for ca. et år siden og har altså påtatt seg ansvaret med å forhandle på vegne av alle Fagforbundets medlemmer innen ambulansefaget i Finnmark. For inntil et par år siden var ambulansemedlemmene organisert i en egen personellforening, den såkalt avdeling 704. Men denne ble av ulike årsaker lagt ned, og medlemmene der ble overført til de lokale fagforeningene på hvert ambulansested. Dette har medført en del endringer i hverdagen for de tillitsvalgte som ikke lengre har en egen fagforening med kun ambulanseansatte i, men inngår nå i lokalforeningene sammen med øvrige medlemmer.

Mye av utfordringene knyttet til det å være medlem på en ambulansestasjon er at man gjerne kan føle seg litt usynlig i det store og det hele, og det kan også være utfordrende å både få informasjon og komme ut med saker som eventuelt måtte oppstå på stasjonen. Dette er av de tingene som ble tatt opp på samlingene for ambulansetillitsvalgte som Fagforbundet Finnmark arrangerte tidligere denne uka. Samlingene foregikk på to plasser, Tana bru og Alta, og ca halvparten av de tillitsvalgte hadde anledning til å møte.

Tema på samlingene var fokus på tillitsvalgtrollen og hvilke muligheter det ligger i det å være tillitsvalgt og medlem i en lokal fagforening, samt tariff og arbeidstidsbestemmelser. Det var selvsagt også lagt opp rikelig med tid til spørsmål og svar, og flere av de tillitsvalgte hadde med en masse spørsmål som både hovedtillitsvalgt Sturla og rådgiver Tor Inge Hoaas måtte svare på. Også foretakstillitsvalgt Ole I. Hansen var med på samlingene for å svare på spørsmål og informere om endringer i tillitsvalgtordningen som arbeidsgiver har presset igjennom og som kommer til å merkes seinere i år.

Samlingene var startskuddet for å videreføre det gode arbeidet med å bevisstgjøre og informere ambulansemedlemmene, samt å lage gode kommunikasjonsrutiner slik at samhandlingen mellom medlemmer og tillitsvalgte på ambulansestasjonene og hovedtillitsvalgt skal bli best mulig. Målet er at Fagforbundet skal være den ledende organisasjonen på alle ambulansestasjonene i fylket i fremtiden.

Sturla Heitmann fra Alta er hovedtillitsvalgt for
ambulansemedlemmene i Finnmark