Et engasjert årsmøte i Berlevåg - Fagforbundet

Et engasjert årsmøte i Berlevåg

  • Jubilanter
    Jubilanter May Randi Nilsen, Gunlaug Johansen, Tove Lill Efraimsen og Idar Aasen mottok utmerkelser for 25 års medlemsskap i Fagforbundet. T.h. 40 års jubilanten Åge Johansen (Foto: Bjørn Svalastog)
  • Stolt mottaker
    Stolt mottaker Åge Johansen mottok utmerkelser for 40 års medlemskap i LO (Foto: Bjørn Svalastog)
  • Takket av
    Takket av Bjørn Strandli ble av årsmøtet, og leder Unn Berit Guttormsen, takket av etter lang og tro tjeneste for foreninga. (Foto: Bjørn Svalastog)

Januar er tida på året da de fleste fagforeninger normalt arrangerer sine årsmøter. Små og store forsamlingslokaler rundt om i fylket har blitt benyttet når fagforeningsstyrene har lagt fram årsberetninger, regnskap og innstillinger fra valgkomiteen.

Fagforbundet Berlevåg gjennomførte sitt årsmøte fredag 31. januar på Sangernes hus. En fint knippe av medlemsmassen hadde trosset trangen til hytteliv og TV-underholdning for heller å delta på årets viktigste møte i fagforeningen. Og møtet gikk unna. Det ble raskt tydelig for forsamlingen at foreningen drives på rett måte, og pengene blir brukt der de skal,nemlig på medlemsrelatert aktivitet. Valget ble gjennomført uten en eneste innsigelse på valgkomiteens innstilling, og alle roller og verv i foreningen kom raskt på plass. 

Så var det tid for å gjøre stas på jubilanter og avtroppende tillitsvalgte. Bjørn Strandli ble takket av etter en årrekke i verv i lokalforeningen og i fylkeskrets, mange av disse åra som opplæringsansvarlig. Hele elleve 25 års jubilanter var det i år, fire av disse møtte fram for å motta hedersbevisninger i form av nål og blomster fra Fagforbundet. To 40 års jubilanter for medlemskap i LO kunne også foreningen skilte med, og én av disse, Åge Johansen, mottok diplom og gullnål på årsmøtet. 

Til slutt fikk årsmøtet se film og bilder fra Fagforbundets barneby i Angola av undertegnede som fikk gjeste Berlevågforeninga denne kvelden, noe som resulterte i hele 16 nye bidragsytere til Finnmarkshuset i barnebyen. Det vitner om et formidabelt engasjement når 10 % av den totale medlemsmassen i foreninga velger å gjøre dette på en fredagskveld i januar. 

Bjørn Strandli ble av årsmøtet, og leder Unn Berit Guttormsen, takket av etter lang og tro tjeneste for foreninga.
Bjørn Strandli ble av årsmøtet, og leder Unn Berit Guttormsen, takket av etter lang og tro tjeneste for foreninga.
Åge Johansen mottok utmerkelser for 40 års medlemskap i LO
Åge Johansen mottok utmerkelser for 40 års medlemskap i LO
May Randi Nilsen, Gunlaug Johansen, Tove Lill Efraimsen og Idar Aasen mottok utmerkelser for 25 års medlemsskap i Fagforbundet. T.h. 40 års jubilanten Åge Johansen

May Randi Nilsen, Gunlaug Johansen, Tove Lill Efraimsen og Idar Aasen mottok utmerkelser for 25 års medlemsskap i Fagforbundet. T.h. 40 års jubilanten Åge Johansen (Alle foto: Bjørn Svalastog)