Nye satser i reiseregulativet, samt nye retningslinjer ved utgifter til barnepass - Fagforbundet

Nye satser i reiseregulativet, samt nye retningslinjer ved utgifter til barnepass

Reisregning 2014

Reisregulativet for tillitsvalgte og medlemmer i Fagforbundet Finnmark er justert

Dette innebærer blant annet en økning i diettgodtgjørelsen. Reiseregulativet benyttes ved utgifter forbundet med deltakelse på tiltak i regi av Fagforbundet Finnmark, kurs, konferanser, møter o.l.

Samtidig er det også utarbeidet nye retningslinjer ved utgifter forbundet med barnepass for deltakere på diverse tiltak i regi av Fagforbundet Finnmark.

Se vedlegg til høyre på siden

 

 

Dokumenter