Det handler om å si det man vil der man vil - Fagforbundet

Det handler om å si det man vil der man vil

  • Å tegne hverandre er en fin måte å bli kjent på
  • Øvelse på kommunisering

Å være tillitsvalgt betyr blant annet at man skal være talerøret for andre, og det trenger ikke alltid være like enkelt. Nylig var ti tøffe tillitsvalgte fra lokalforeningene i Finnmark deltakere på kurs i formidlingstrening.

Ofte blir tillitsvalgte satt overfor oppgaver som innebærer at en må trå over egne grenser i sitt virke, og på vegne av medlemmene. For mange kan en slik vanskelig oppgave være å stå foran en forsamling og si noe viktig, eller i det hele tatt å ta kontakt med en eller flere personer for å viderebringe et budskap. De fleste av oss har i løpet av livet kjent på hvor vanskelig og sjelsettende det kan være å skulle si noe viktig samtidig som en holder på å ramle i sammen av nervøsitet. 

Trøsten kan være at selv de mest profesjonelle talere også på ett eller flere tidspunkt har hatt det på samme måte, og at det er trening og øvelser som ofte skal til for å bli en god formidler. Fagforbundet har utviklet et nytt kurs i formidlingstrening, og tidligere denne måneden var altså tillitsvalgte fra fagforeningene i Finnmark samlet i Lakselv i tre dager for å gjennomføre kurset. Bare det å melde seg på et sånt kurs kan være barriærebrytende nok for mange, så det kan nok være noe av forklaringen på at ikke flere meldte seg på. 

Kurset er lagt opp slik at det er en god blanding av teori og mange praktiske øvelser, både i grupper og individuelt. På den måten får deltakerne på en myk måte bli bedre kjent med hverandre og omgivelsene fram mot det som er kursets høydepunkt, nemlig å lage et innlegg som skal framføres foran hele forsamlingen, samtidig som de blir filmet. Etterpå går man igjennom alle de filmede innleggene i plenum for så å få positive og konstruktive tilbakemeldinger fra de andre deltakerne. Altså et opplegg som krever veldig mye av deltakerne, og som virkelig får dem til å trå over egne grenser. 

Frykten var tydelig i ansiktene til flere av deltakerne da det nærmet seg tid for fremføring, ja enkelte var til og med litt sinte på kursleder fordi de syntes dette var å kreve for mye. Men alle ga seg i kast med oppgaven og løste den på en fantastisk flott måte, både det å lage et innlegg på rundt fem minutter langt, samt det å stå på talerstolen foran de andre deltakerne mens de ble filmet. For de fleste var det også en merkelig og rar opplevelse å se seg selv på film etterpå, men med alle positive tilbakemeldinger fra de andre deltakerne kunne samtlige slå seg på brystkassa etter endt dyst og si YESS, JEG KLARTE DET! 

Det står virkelig respekt av prestasjonen til alle deltakerne på kurset, og oppsummeringen og gjennomgangen på slutten av de tre dagene det varte var entydige, mange barriærer var brutt og mange grenser var behørig trått over. Så får vi håpe at flere ønsker å delta neste gang kurset settes opp. 

Å tegne hverandre etter tur er en fin måte å bli kjent på
Kommunikasjonsøvelse som går ut på å tegne ut i fra en muntlig
beskrivelse

 

Foto: Bjørn Svalastog