Lokal SHS-satsing i Vadsø - Fagforbundet

Lokal SHS-satsing i Vadsø

SHS-tillitsvalgte i Vadsø
Artikkelforfatteren (t.v.) sammen med seksjonsstyret. I forgrunnen poserer Torill Stock, som er leder av Fagforbundet Vadsø (Foto: Fagforbundet Vadsø)

Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Vadsø ønsker å øke egen aktivitet. Nylig hadde de styremøte der de blant annet la planer for fremtiden. Lokal SHS-leder Unn Vibeke Hansen har sendt oss en liten beskrivelse av framtidsplanene.

Det er plasstillitsvalgte fra ulike enheter i vår seksjon og tenk alle sitter i styret og ALLE kommer på møte. Det er en veldig dyktig fagsammensetning vi har i vårt lokal styre, de aller fleste har lang fartstid, og vi har ulik tverrfaglig kompetanse. Som leder i seksjonen SHS  i Vadsø er det vanvittig berikende å samarbeide med slike tillitsvalgte.

Vi har stor tro på at vi skal kunne "bygge " opp seksjonen og være til stor nytte for medlemmer i Fagforbundet Vadsø. Samt utvikle oss selv med ulike tiltak. Videreføre prosjektet GODT FAGFORENINGSARBEID med en lokal variant som vi tror passer oss, der vi er nå i organisasjonsarbeid.

Vi i Vadsø har en meget dyktig hovedtillitsvalgt og leder i lokalforeningen, Torill Stock, som er engasjert og lytter til tillitsvalgte i organisasjonen. Hun besitter en stor kunnskap og erfaring som hun deler med oss. Torill har også et godt omdømme lokalt, blant annet med at hun tar opp saker som angår medlemmene som hun har et ansvar for i lokalforeningen. Hun deltar på vegne av Fagforbundet på ulike møter i Vadsø kommune med stor integritet og ryddighet noe som gjør at  Fagforbundet oppfattes som en seriøs samarbeidspartner . Det setter vi pris på!!! Eneste hanen i SHS styret Aron Haraldsen er nestleder i lokalforeningen og passer fortreffelig inn med sin kunnskap og "trønderske" humor. 

Samtidig vil jeg som leder i seksjonen her takke for flott besøk fra Fagforbundet Finnmark, leder i SHS Eva Sætrum og organisasjonsekretær Jorunn Mikkelsen. De var med på arbeidsplassbesøk og deltok på møter med tillitsvalgte på arbeidsplassene i vår seksjon, samt deltok på styremøte i Fagforbundet Vadsø. Det er flott for lokalforeningene at dere kommer ut i fylket, så her vil jeg bare si vi ser frem til fortsatt samarbeid.

Beste hilsen fra
Unn Hansen
Leder i SHS Vadsø og nettverkskontakt for sykepleiere i Fagforbundet Finnmark

 

 

Dokumenter