TARIFFKONFERANSE OG REPRESENTANTSKAPSMØTE HØSTEN 2013 - Fagforbundet

TARIFFKONFERANSE OG REPRESENTANTSKAPSMØTE HØSTEN 2013

Fagforbundet i Nordland, Troms og Finnmark samarbeider om tariffkonferansene også i år. Det betyr at vi for alle andre tariffområder enn KS fordeler avtaleområdene i mellom oss. Dette for å skape en bredest mulig debatt.

Tariffkonferanse for hovedtillitsvalgte fra tariffområdene: KS, Spekter og SAMFO avholdes på Radisson Blu Hotel i Bodø 15. – 16. oktober. Her skal hovedtillitsvalgte fra kommuner og fylkeskommunen i Nordland møte, i tillegg deltar hovedtillitsvalgte fra Spekter og SAMFO fra Nordland, Troms og Finnmark.

Tariffkonferanse for hovedtillitsvalgte fra tariffområdene: KS, KA og PBL avholdes i Harstad på Rica Grand Hotel 23. – 24. oktober. Her møter hovedtillitsvalgte fra kommuner og fylkeskommunen i Troms og hovedtillitsvalgte fra KA og PBL fra Nordland, Troms og Finnmark.

Tariffkonferanse for hovedtillitsvalgte fra tariffområdene: KS, Bufetat og Virke avholdes på Rica Hotel Karasjok 29. – 30. oktober. Her møter hovedtillitsvalgte fra kommuner og fylkeskommunen i Finnmark og hovedtillitsvalgte fra Bufetat og HSH fra Nordland, Troms og Finnmark.

Representantskapsmøtet i høst går fra 30. – 31. oktober på Rica Hotel, Karasjok

Mer informasjon, innkalling osv sendes ut senere.