Landsmøtet 2013 - Forberedelsene i gang i nord - Fagforbundet

Landsmøtet 2013 - Forberedelsene i gang i nord

Samling i nord
Landsmøtedelegasjonene i Nord-Norge var denne uka samlet i Kirkenes til felles delegasjonsmøte (Foto: Bjørn Svalastog)

Tiden går fort, og det er ikke lenge til det tredje ordinære landsmøtet i Fagforbundet går av stabelen i kongressalen på Folkets hus i Oslo, nærmere bestemt i november i år. Denne uka har delegasjonene i Nord-Norge hatt felles samling i Kirkenes

 

Samlingene kan sies å være tradisjonelle ved at de foregår hvert fjerde år i god tid før selve landsmøtet. Målet med disse samlingene er å sammenfatte saker fra Nord-Norge som skal reises under landsmøtet, hva er man enige om evt. uenige om, og hva er viktig å ta opp? Sakene det jobbes aller mest med er naturlig nok de som omhandler Fagforbundets vedtekter og Prinsipp- og handlingsprogrammet. Det er sendt inn flere tusen forslag fra hele landet til Landsmøtet, så det er et nitid arbeid å sette seg inn i alt, men med tiden og folket til hjelp, så løser ting seg fint etter hvert. 

 

Antallet delegater fra Finnmark til Landsmøtet er ni stk. I tillegg kommer delegater som representerer andre deler av forbundet, så til slutt er det mellom ti og femten delegater fra vårt fylke som deltar i november. 

Landsmøtet er nettbasert, så det er viktig å sette seg inn i bruken av verktøyet

Også ungdommen er på plass på Landsmøtet i november. Her er
unge tillitsvalgte fra Troms og Finnmark