Tas i skole - Fagforbundet

Tas i skole

På skolebenken
Anne Marit Færden fra Fagforbundet sentralt er ekspert på arkiv, og lærer villig bort (Foto: Bjørn Svalastog)

Sommerferien er over i Fagforbundet Finnmark, og for noen betyr det rett på skolebenken. Denne uka er ansatte og Arbeidsutvalget samlet i Kirkenes for blant annet å lære om "nytt" arkiveringssystem

Esak heter systemet, og skal innfases i Finnmark etter hvert. Dette innebærer først og fremst en ny måte å opprette saker og arkivere disse på, først og fremst de kontoransatte, men også i noen tilfeller enkelte tillitsvalgte. 

Foruten om arkiveringskurs, gjennomføres det også personalmøte i Kirkenes. På programmet står blant annet gjennomgang av rutiner for mest mulig effektiv daglig drift av fylkesorganisasjonen.