Stortings- og sametingsvalget 2013 - Fagforbundet

Stortings- og sametingsvalget 2013

Fagforbundet Finnmark oppfordrer de av våre medlemmer som har denne muligheten, til å melde seg inn i samemanntallet og delta ved Sametingsvalget til høsten som er samtidig med stortingsvalget

Vi vil oppfordre alle våre medlemmer om å stemme ved både stortingsvalget og sametingsvalget slik at vi får en best mulig valgdeltakelse og legitimitet for våre to folkevalgte organer.

Du som velger må være bevist på at hver eneste stemme kan være med på å avgjøre hvilken regjering vi får etter høstens stortingsvalg og hvilken flertallskonstellasjon og sametingsråd vi får etter sametingsvalget i 2013.

Bjørg Tapio
Fylkesleder