Norsk-Russisk samarbeid og forbrødring over grensene - Fagforbundet

Norsk-Russisk samarbeid og forbrødring over grensene

  • Nina Petrovna
    Nina Petrovna (Foto: Bjørn Svalastog)
  • Zina Pedersen er opprinnelig fra Nikel i Russland, men har bodd de siste 20 årene i Sør-Varanger. Hun fortalte forsamlingen hvordan det er å jobbe på bibliotek i Kirkenes og være organisert i Fagforbundet (Foto: Bjørn Svalastog)
  • Ungdomsduo
    Ungdomsduo Ungdomstillitsvalgt, Renate Fagerness t.v. og ungdomssekretær i LO Finnmark, Trine Amundsen fortalte om ungdosmarbeidet i fagbevegelsen i Finnmark. (Foto: Bjørn Svalastog)

Fagforbundet i Nordland, Troms og Finnmark har lenge hatt et samarbeid med vår søsterorganisasjon ALSWU i Murmansk fylke. Denne uken har alle vært samlet til samarbeidskonferanse i Kirkenes.

Opp i mot 20 tillitsvalgte fra Murmansk fylke tok turen over grensa til Norge og deltok sammen med tillitsvalgte fra de tre nordligste fylkene. På programmet stod blant annet foredrag om oppbygging av ALSWU og Fagforbundet, samt hvordan ulike og like problemstillinger løses på begge sider av grensa. Dette er nyttig for å få en felles forståelse av hverdagen til hverandre. 

Hovedtemaet for samlingen var kurs i forhandlinger. Dette kurset var lagt opp med rollespill og full innsats fra alle deltakere. I tillegg var det også satt av tid til bevisstgjøring rundt avtaleverket samt betydningen av et godt trepartssamarbeid. 

ALSWU er en benevnelse for Det allrussiske forbundet for livsstøtte, og organiserer blant annet ansatte i offentlig sektor i Russland,  og er altså søsterforbundet til Fagforbundet. Tilbakemeldingene fra deltakerne tyder på at oppholdet hadde vært veldig flott og lærerikt. Flere av de russiske gjestene hadde aldri vært utenfor landegrensene før, så det var ekstra fint for dem at det også var lagt opp til en skikkelig sightseeing rundt om i Sør-Varanger kommune i løpet av de tre dagene de var her.  

Ungdomstillitsvalgt, Renate Fagerness t.v. og ungdomssekretær i LO Finnmark, Trine Amundsen fortalte om ungdosmarbeidet i fagbevegelsen i Finnmark.
Ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Finnmark, Renate Fagerness t.v. og ungdomssekretær i LO Finnmark, Trine Amundsen fortalte om ungdomsarbeidet i fagbevegelsen i Finnmark.
Nina Petrovna er leder for ALSWU i Murmansk fylke
Zina Pedersen er opprinnelig fra Nikel i Russland, men har bodd de siste 20 årene i Sør-Varanger. Hun fortalte forsamlingen hvordan det er å jobbe på bibliotek i Kirkenes og være organisert i Fagforbundet

Zina Pedersen er opprinnelig fra Nikel i Russland, men har bodd de siste 20 årene i Sør-Varanger. Hun fortalte forsamlingen hvordan det er å jobbe på bibliotek i Kirkenes og være organisert i Fagforbundet

 

Alle foto: Bjørn Svalastog