Flott stemning på fylkesmøtet 2013 - Fagforbundet

Flott stemning på fylkesmøtet 2013

Samlet i Alta
Tillitsvalgte fra hele fylket var samlet til fylkesmøte i Alta denne uka (Foto: Bjørn Svalastog)

Annethvert år arrangeres fylkesmøter i Fagforbundet. I år ble fylkesmøtet i Fagforbundet Finnmark arrangert i Alta. Det skjedde tidligere denne uka

Hovedfokus på fylkesmøtene er behandling av det man kan kalle vanlige årsmøtesaker, slik som beretning fra fylkesstyret, regnskap, budsjett og ikke minst valg på nytt fylkesstyre. Men det var naturlig nok også fokus på årets store politiske sak som jo er stortingsvalg 2013. I den anledning hadde fylkesstyret hentet inn valgekspert og professor Frank Aarebrot, som holdt forsamlingen i sin hule humoristiske og varme hånd i to timer da han pekte på en rekke forskjellige momenter som spiller inn hos folk når partier skal velges og stemmes på.

Frank Aarebrot

Hovedinnleder på møtet var forbundsleder Jan Davidsen. Han innledet til debatt på temaet «Den politiske situasjonen». Påfølgende debatt ble naturlig nok også å dreie seg om stortingsvalgkampen. Det er ingen tvil etter denne debatten om at Fagforbundet Finnmark vil mobilisere sterkt for en fortsettelse av bygging av velferdsstaten med fire nye år for sittende regjering. Høyresidens nærmest lovnader om en rasering av arbeidsfolks opparbeidede faglige rettigheter klinger ikke godt i medlemmenes ører. Altfor mye står på spill til at en kan sitte i ro og la gale ting skje.

Forbundsleder Jan Davidsen

Det ble også foretatt en del tildelinger av utmerkelser og premier på fylkesmøtet. Førsteplassen for beste vervende fagforening i løpet av foregående år ble Fagforbundet Hasvik, som opplevde en medlemsøkning på hele 11%. Andreplassen gikk til Lebesby og tredjeplass til Vadsø. Det ble også delt ut en utmerkelse til de to foreningene i Øst- og Vest-Finnmark som hadde «best orden i sysakene sine» i forhold til medlemsregisteret sitt Fane 2. De to foreningene var Måsøy og Berlevåg. Vinneren av vervekonkurransen som gikk ut på å verve flest mulig bidragsytere til Fagforbundets barneby i Angola ble Pål Mansika fra Hammerfest som vervet 9 nye bidragsytere i konkurranseperioden. Andreplassen fikk Britt-Inger Olsen fra Nesseby, som vervet 6 nye bidragsytere. Premiene var reisegavekort på henholdsvis 5000,- og 2.500,-

Valget på nytt fylkesstyre ble gjennomført på rekordtid. Både leder Bjørg Tapio, nestleder Øystein Hansen, opplæringsansvarlig Bjørn Svalastog og organisasjonssekretær Jorunn Mikkelsen ble enstemmig gjenvalgt. I resten av fylkesstyret ble det noen justeringer. Blant annet ble Sverre Nikkinen fra Karasjok valgt inn som nytt 1. styremedlem, mens Grete Thomassen fra Alta ble valgt inn som ny 1. vararepresentant. Fylkesmøtet valgte også for første gang et hovedverneombud som skal sitte i fylkesstyret med tale og forslagsrett, og møtet ønsket at Stig Sandvik fra Hammerfest skulle ha den oppgaven de neste to årene.

Styret i Fagforbundet Finnmark i perioden 2013 – 2015 er sammensatt slik:

• Leder: Bjørg Tapio

• Nestleder: Øystein Hansen

• Opplæringsansvarlig: Bjørn Svalastog

• Organisasjonssekretær: Jorunn Mikkelsen

• Leder SHS: Eva Sætrum

• Leder SST: Arnt Jensen

• Leder SKKO: Ann Tone Salmela

• Leder SKA: Ann Tove Wilhelmsen

• Pensjonisttillitsvalgt: Arne Thomassen

• Ungdomstillitsvalgt: Renate Fagerness

• Styremedlem: Sverre Nikkinen

• Styremedlem: Pål Mansika

• Styremedlem: Ole I. Hansen

• 1. vara: Grete Thomassen

• 2. vara: Morten Wilhelmsen

• 3. vara: Sussi Meszaros

• 4. vara: Marith Bakkevoll

• 5. vara: Dan Sølvfester Andersen

• Hovedverneombud med tale og forslagsrett i fylkesstyret: Stig Sandvik

 

Styret i Fagforbundet Finnmark 2013-2015

 

 

 

 

 

 

Dokumenter