Kjørte 700 km. for å delta på Fase1-kurs - Fagforbundet

Kjørte 700 km. for å delta på Fase1-kurs

Kurssamarbeid over fjellet
F.v. Siw Karin Johansen, Mona Leinan, Bente Mortensen, Sissel Johansen, Barbro Fredriksen og Aud Eidså (Foto: Bjørn Svalastog)

Denne uka har det blitt gjennomført grunnskolering for nye tillitsvalgte rundt omkring i Finnmark. Enkelte må reise lengre enn andre for å få nødvendig lærdom

Både i Øst-Finnmark og Vest-Finnmark har det blitt gjennomført startkurs for nye tillitsvalgte i Fagforbundet, såkalte Fase1-kurs. I Vadsø har det vært samlet tillitsvalgte fra enkelte omkringliggende fagforeninger, mens tillitsvalgte i vestfylket har vært samlet på Skaidi. Målet med kursene er å gi nye tillitsvalgte nødvendig begynneropplæring for raskere å settes i stand til å ivareta sine oppgaver i lokalforeningen. Og det er også lokalforeningene som har ansvaret for både planlegging og gjennomføring av Fase1-kursene.

To av fagforeningene i østfylket kom imidlertid til at det ville bli for ressurskrevende å reise langt avgårde for å delta på kurs, og fant derfor ut at det var greit å samarbeide om å kjøre ett kurs sammen hjemme. de to foreningene var Lebesby og Gamvik. Seks deltakere gjennomførte kurset i Kjøllefjord med hjelp fra opplæringsansvarlig i fylkeskretsen. Men selv om dette kurset ble kjørt lokalt, så fikk likevel en av deltakerne rimelig lang reisevei til og fra kursstedet.

Siw karin Johansen fra selve tettstedet lebesby bor ca. 12 mil unna kommunesenteret Kjøllefjord, og i og med at hun måtte dra hjem etter hver kursdag, fikk hun til sammen en samlet reisevei på over 70 mil. Og været var to av dagene langt fra det beste, men Siw Karin manøvrerte seg elegant mellom tidvis vinterstengte- og kolonnekjørte veier for å få med seg den lærdommen hun behøver for å kunne ivareta vervet sitt som arbeidsplasstillitsvalgt på eldreboligene og hjemmebasert omsorg i Lebesby.

Også deltakerne fra Gamvik fikk problemer første dag av kurset, og måtte blant annet stå og vente midt på fjellet mellom de to stedene for å vente på at snøværet skulle gi seg slik at sikten ble god nok til at ferden mot kursstedet kunne fortsette. Men kurs ble det, og deltakerne syns det var flott å få ny og god lærdom.

Siw Karin Johansen fra Lebesby kjørte til sammen 700 km. på tre dager
for å delta på Fase1-kurs