Flott samling for vernetjenesten - Fagforbundet

Flott samling for vernetjenesten

Vernetjenesten på konferanse
Denne gjengen var tidligere denne uka på konferanse for verneombud og hovedverneombud på Gardermoen. F.v. Silje Skavlid, Stig Sandvik, Unn Hansen, Mauritz Nyberg, Sissel Johansen, Erling Kristensen, Ann Tone Salmela og Kai Jøran Mienna (Foto: Sylvi Nergård)

Denne uka har det vært samling for verneombud og hovedverneombud på Gardermoen. Flere deltakere fra Finnmark var tilstede der.

Åtte hovedvernombud/verneombud har vært samlet på Gardemoen i to dager denne uka for å delta på konferanse for vernetjenesten i Fagforbundet. Siden det var så mange fra ett fylke representert på et brett, benyttet deltakerne også anledningen til å diskutere videre mulighetene som ligger i det å danne et eget nettverk for hovedverneombud i Fagforbundet Finnmark. 

Under selve konferansen var det flere saker på programmet, men med spesielt fokus på hovedvernombudets rolle, trakassering i arbeidslivet, samt gjennomgang av nye HMS forskrifter.

Alle deltakerne fra Finnmark var enige om at det hadde vært to veldig innholdsrike og lærerike konferansedager, og ikke minst flott at Finnmark var så godt representert.