Nye starter og gamle fortsetter - Fagforbundet

Nye starter og gamle fortsetter

To nye i Nesseby
Avtroppende leder i Fagforbundet Nesseby Ivar Winther (t.h.) gratulerer Britt Inger Olsen og Oddleif Nilsen som henholdsvis ny leder og hovedtillitsvalgt i foreninga. Winther gikk forøvrig over til naboforeninga Tana og ble ny nestleder der. (Foto: Bjørg Tapio)

Årsmøtene i lokalforeningene er nå avviklet, og resultatet etter valgene der er at flere nye overtar ledelsen, og gamle fortsetter å lede.

Flere nye "koster" skal feie rundt om i fagforeningene etter at årets årsmøter er avviklet. Selv om de fleste foreningene har en stort sett uforandret sammensetning av tillitsvalgte i styrene, er det flere fagforeninger som har valgt nye tillitsvalgte i sentrale posisjoner.

I Karasjok er den gamle ringreven Sverre Nikkinen tilbake i fagforeningssammenheng som ny leder og hovedtillitsvalgt. Han overtar etter Bjarne Tapio som ga seg som tillitsvalgt i foreninga før årsmøtet etter mange års tjeneste for medlemmene der. I Fagforbundet Helse-Vest overtar Tor Egil Sundelius klubba etter Ole I. Hansen (se egen artikkel), mens årsmøtet i Fagforbundet Loppa valgte tidligere fylkesleder, Jorunn Romsdal som ny leder i foreninga. Fagforbundet Vardø valgte Torbjørn Leistad som ny hovedtillitsvalgt. Han har riktignok vikariert i dette vervet i noen måneder allerede, men han er nå altså formelt valgt. I Nesseby ble det valgt en ny leder og en ny hovedtillitsvalgt. Britt Inger Olsen gikk fra rollen som vikarierende hovedtillitsvalgt og ble ny leder i foreninga, mens Oddleif Nilsen tar fatt på oppgaven som ny hovedtillitsvalgt. Oddleif har tidligere en karriere som leder og hovedtillitsvalgt i daværende Nesseby kommuneforening. Vi gratulerer alle nye og gamle, og ønsker dem lykke til i sine verv i årene fremover.

Her er noen flere bilder og ord fra noen av årsmøtene som har blitt avviklet rundt om i fylket i løpet av den siste tiden:

Som vanlig godt oppmøte når Fagforbundet Nordkapp inviterer medlemmene til kombinert årsmøte og medlemsmiddag

Som vanlig godt oppmøte da Fagforbundet Nordkapp inviterte medlemmene til kombinert
årsmøte og medlemsmiddag

Torbjørn Leistad (t.h.) takket årsmøtet i Fagforbundet Vardø for tilliten etter at han ble
valgt til hovedtillitsvalgt i foreninga.
Medlemmer i Vardø studerer årsmøtepapirer

 

Sverre Nikkinen t.v. var dirigent på årsmøtet i Karasjok og dro derfra som ny leder og
hovedtillitsvalgt etter kampvotering med Alma Helander (stående) og Elen Vuolab.

I Hammerfest fikk sittende leder Pål Mansika tillit fra årsmøtet til en ny periode. Til høyre
ser vi Arne Thomassen i kjent positur som årsmøtets dirigent.