FRA MIDLERTIDIGHET TIL FAST ANSATT OG HELTID VED HJELP AV FAGFORBUNDET. - Fagforbundet

FRA MIDLERTIDIGHET TIL FAST ANSATT OG HELTID VED HJELP AV FAGFORBUNDET.

knut002.jpg

Etter Knut Egil hadde jobbet i mange år i forskjellige midlertidige stillinger, stillinger som ofte innebar deltid, utlyste arbeidsgiver fast 100 % stilling på arbeidsplassen.

 

Knut Egil, er barnehageassistent ved Galgenes barnehage i Lebesby kommune. 

Han er medlem av Fagforbundet Lebesby. 

Lebesby kommune utlyser en stilling i den barnehagen han jobber i,  da tenkte Knut Egil at denne stillingen burde han søke på. Knut blir informert om at han burde ta kontakt med Fagforbundet. Det kunne umulig være slik at han hadde jobbet i så mange år på samme arbeidsplass, for samme arbeidsgiver, i forskjellige midlertidige arbeidskontrakter uten at han hadde krav på en fast trygg stilling ble han fortalt.

Han kontakt med hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Lebesby som kunne fortelle at her var det ingen tvil, arbeidsmiljøloven kapittel 14 var klar i sin tale. Her hadde Knut Egil klar fortrinnsrett på den utlyste stillingen, og hovedtillitsvalgt fremmet krav om at nettopp dette.

I dag har Knut Egil 100% fast stilling som assistent i Galgenes Barnehage og er veldig fornøyd med trygg forutsigbar tilværelse som fast heltidsansatt og småbarns pappa.

Men glad saken stopper ikke der, for etter så mange år med jobb i barnehage satt jo Knut Egil på god kompetanse, og han ble tilbudt å gå opp til fagbrev. Nå venter han bare på fagprøven sin så er fagbrevet som barne- og ungdomsarbeider i boks også!

Vi ønsker Knut Egil lykke til med fagprøven!

Saker som denne viser hvor viktig det er å være organisert, og hvordan Fagforbundet sine tillitsvalgte står på hver dag for våre medlemmer!

Tekst: Erik Bjønnes Hansen

Bilde: Liss Inger Eriksen