FRA DELTIDS STILLING TIL HØYERE STILLING. - Fagforbundet

FRA DELTIDS STILLING TIL HØYERE STILLING.

e.hultquist.msg.jpg

Elisabeth Hultqvist oppnår høyere stilling ved hjelp av tillitsvalgte i Fagforbundet. Hun seier det lønner seg å være medlem i Fagforbundet.

Elisabeth Hultqvist jobber som miljøarbeider ved Kongleveien i Alta kommune. Hun begynte der i 2018 i 78% stilling.

Som de fleste forstår, ønsket hun seg større stilling.

Som medlem i Fagforbundet tok Hlutqvist kontakt med  Vladislav Ilenkov, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Alta. Vladislav Ilenkov er klar på at hun har krav på høyere stilling jmf. arbeidsmiljølovens kapitel 14. Ansettelse.

Med god hjelp fra Ilenkov og etter en tids prosess, så fikk hun tilbudt om 98% stilling i desember 2020. Hun jobber fortsatt der og stortrives i jobben.

Elisabeth synes også at Vladislav gjorde en fremragende jobb i forbindelse med å få økt hennes stilling, nå har hun bedre uttelling på lønn og pensjon.

Intervjuet av:

Isak E. Thomassen.

Yrkesseksjonsleder Kirke, kultur og oppvekst

Fagforbundet Finnmark.