Vi skal reversere tvangsammenslåinga av Finnmark og Troms! - Fagforbundet

Vi skal reversere tvangsammenslåinga av Finnmark og Troms!

finnmarkskysteni.srnes2021.jpg

Arbeiderpartiet og fagbevegelsen i Finnmark står samlet. Før sammenslåinga var Alta også en del av Finnmark, dette skal de også fortsette å være når tvangsammenslåinga blir reversert.

Alta er motoren i Finnmark, og det skal de fortsette å være. Samtidig skal Vadsø være fylkeshovedstaden, på samme måte som Vadsø var fylkeshovedstaden før sammenslåingen.

I den debatten som går nå om reversering, prøver Høyre, Fremsrittparteiet, Venstre og KrF. på å bestemme hvordan en reversering skal gå til. Det var disse partiene som sørget for tvangssammenslåingen i første omgang. Disse partiene har allerede vist oss hva vi fikk når de har makten, nå er det vår tur å vise befolkningen hva de får med oss. Det er vi som setter premissene for hvordan reversering skal skje, og når ting skal skje, ikke de partier som satte oss i denne situsjon. 

Folkeavstemmingen i Finnmark viser at 87% av de som stemte var imot sammenslåingen, folk fortalte oss da at de ikke ville ha denne sammenslåingen. Dette viser at vi må lytte til befolkningen i Finnmark. Beskjeden kan ikke tolkes på noe annet vis, befolkningen i gamle Finnmark vil ha tilbake Finnmark som eget fylke. 

Fagforbundet har vært tydelig i denne saken fra dag en. Vi har aldri ønsket denne sammenslåingen. V har også i den siste tiden erfart at stadig flere er enig i det. Tvangsekteskap er sjelden en god løsning og Finnmark har ikke hatt noen fordeler av å ære sammen med Troms. 

Regionsreformen er en sentraliseringsreform. Det er denne regjeringas politiske mål å privatisere mest mulig av offentlig sektor. Da må det skapes større enheter slik at det skal bli attraktivt og lønnsomt for private aktører. 

Får den sittende regjeringa 4 nye år vil kommunesammenslåinger, som de ikke rakk å gjennomføre i forgie runde, bli tatt frem. Kommunereform del 2 vil synliggjøre seg. 

Vi ser at politikere fra regjeringspartiene er bekymret for de økonomiske kostnadene ved en oppløsning av sammenslåinga. Hvorfor var ikke de samme politikerne bekymret for økonomiene da vi ble tvangssammenslått? det kostet så det holdt. Faktisk artskilig mer enn regionene fikk overført fra regjeringa til denne jobben. 

Fra de samme aktører kommer det også frem bekymringer for de ansatte som skal inn i en ny omstilling. Takk for omtanken, den var ikke der da dere satte i gang med sammenslåingen. Det er regjeringspartiene som har ansvaret for den uroen og utryggheten de ansatte har følt på i denne tiden. 

I forbindelse med sammenslåinga skulle Vadsø hensyntas. Tror enda de sitter og venter i spenning på hva som ligger i den pakken. 

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo har lagt frem et klart budskap om at de nå er i gang med å forberede oppløsinga av fylkene om de kommer til makta fra høsten. Fra noen kritiker kommer det i den forbindelsen opp at dette bare er et valgkamputspill fra Bjørn Inge. Mitt spørsmål er da; er hukommelsen så dårlig at man ikke husker at denne sammenslåinga var en tvangshandling, som arbeiderpartiet stemte imot. I tillegg har våre fylkespolitikere på venstresiden hele veien lovet at sammenslåingen skal oppløses om de kommer til makta etter stortingsvalget. Dette er så enkelt som at her holder de det de har lovet. Det burde bli satt pris på i stedet for å kritisere det.

Vi er inne i et valgår, og man vi ha tvangsammenslåingen av Troms og Finnmark reversert, så kan man ikke stemme på partiene som satt fylket vårt i denne situasjon. For at vi skal få tilbake Finnmark som et eget fylke, så må man stemme på partiene som sørger for at vi får den skilsmissen vi ønsker oss å det er Arbiderpartiet garantisten for!

Teksten er fra;

Bjørg Tapio Leder av Fagforbundet Finnmark, Bjørn Johansen regonsleder av LO Troms og Finnmark, Runar Sjåstad stortingsrepresentant for AP og 1.kandidat for Finnmark AP., Terje Fosslund nestleder Fagforbundet Alta og Thomas Grønnli Pettersen organisasjonsmedarbeder LO Troms og Finnmark.  

Bilde; Ivar Sørnes