Portrettintervju med Reidun Marit Gaup - Fagforbundet

Portrettintervju med Reidun Marit Gaup

htvreidunm.gaupkautokeino.jpg

Reidun er hovedtillitsvalgt og leder av Fagforbundet Kautokeino. Dette er verv hun tar på dypeste alvor, og trives med ansvaret hun har påtatt seg.

Drikker kaffe sammen med ei blid og fargerik dame, og starter intervjuet med spørre hvor Reidun har sin arbeidsplass.
Hvor hun svarer at hun jobber ved omsorgssenteret i Kautokeino. Dette er et senter for personer med fysiske og psykiske utfordringer. Her jobber Reidun som hjelpepleier.

Det er ikke mulig å gjøre intervju med en tillitsvalgt uten å spørre når hun ble tillitsvalgt og hva var det gjorte at hun valgte å påta seg verv i Fagforbundet.
Reidun svarer meg med stor iver at hun ble tillitsvalgt i Fagforbundet Kautokeino i 2004. Før hun takket ja til vervet som hovedtillitsvalgt i 2006 var hun leder av yrkesseksjonen helse- og sosial i lokalforeninga. Leder av Fagforbundet Kautokeino ble hun i 2009. Hun er også styremedlem i yrkesseksjonen helse- og sosial på fylkesnivå.

Med all den «fartstid» som denne dama har så sier det meg at det må være en person med spesiell interesse for arbeidstakerorganisasjonen Fagforbundet. Så dette må jeg snakke med henne mer om.

Hun forteller: «Jeg er en person som har lett for å ta ansvar, og da var organisasjonsarbeid veien jeg valgte. Det å få jobbe med ivaretaking av medlemmene gir meg mye, og trives når jeg føler at jeg bidrar med noe så viktig som ivaretaking av arbeidstakernes rettigheter. I saker som har vært vanskelige har det vært fint å ha støtte fra tillitsvalgte i Fagforbundet Finnmark.
Som tillitsvalgt må jeg bistå medlemmer i utfordringer som kan oppstå ute på arbeidsplassene, være med på intervjuer og svare på alle mulige spørsmål fra våre medlemmer».

Med det som Reidun forteller i samtalen så slår det inn hos meg at hun er en viktig tillitsvalgt og som virkelig trives i sitt verv.

Spør Reidun om hun har noen utfordringer hun vil dele.
«Ja det er ikke til å se bort fra at den tiden vi er inne i med korona pandemien vi er inne i har vært utfordrende, og er det enda. Dette er en situasjon som har tatt mye tid og er krevende for medlemmene. Men vi har klart å håndtere det godt»

Til slutt spør jeg om hun har noen hobbyer og hvor hun henter energien fra.
«Jeg liker å gå tur i skog og mark. Så er jeg bestemor til en gutt på litt over året som jeg er sammen med så mye jeg bare kan. Tilbringer mye av min fritid hjemme, og da kan jeg stikke litt og bare slappe av».

Takker Reidun så mye for at hun stilte opp, og ønsker henne lykke til videre i sitt viktige arbeid som tillitsvalgt. 

Tekst og bilde:


Elin Severinsen

Yrkesseksjonsleder Kontor og administrasjon
Fagforbundet Finnmark