ER FINNMARKS BEFOLKNING MINDRE VERD ENN RESTEN AV NORGE? - Fagforbundet

ER FINNMARKS BEFOLKNING MINDRE VERD ENN RESTEN AV NORGE?

ambulanse16631.jpg

De ansatte forteller at arbeidstiden endres fra aktiv vakt til passiv vakt, for ambulansepersonell i Finnmark. Det tar lengere tid å rykke ut, derfor undres nestleder i Fagforbundet Finnmark seg på om Finnmarks befolkning er mindre verd enn resten av Norge?

Nestleder i Fagforbundet Finnmark undrer seg på om Finnmarks befolkning er mindre verd enn resten av Norges befolkning, etter et arbeidsplassbesøk i Nordkapp på ambulansestasjon. Der de ansatte fortelller om at arbeidsgiver har endret aktiv vakt til passiv vakt for ambulanse personell. Dette gjelder riktig nok kun på bevegelige helligdager, akkurat som at folk har mindre behov for ambulanse da?

Konsekvensen av en slik endret arbeidstid er at de som jobber på ambulansen bruker lengere tid med å «rykke ut». Med en slik ordning er det forventet at ambulanse folkene har ambulansen hjemme, det de da kan oppleve er at bilen er dekt med sne, og at den må måkes frem, eller kostes. Utfordringen for de ansatte er at de vil bruke lengere tid på å rykke ut, ved en slik type hjemmevakt, enn om de er på ambulansestasjon.

De ansatte sier at de lever med et ekstra stress i kroppen når de har slike vakter, fordi de vet at når de blir kalt ut, kan det være snakk om liv. Så kan man spørre, blir responstiden lengere? Skaper denne ordningen en dårligere tilgjengelighet på beredskapen?

Ambulansen er tilkoblet strøm når de ansatte har hjemmevakt, slik må det være. Men tilretteleggingen hjemme i husstanden må de ansatte betale selv, eller eks. ha vindu oppe hele natta, i all slags være,  fordi bilen må stå tilkoblet strøm.  

 Ved et hjerteinfarkt der det er snakk om minutter og sekunder og det kan stå om liv, vi vet at utrykningen må gå fort. Derfor må vi spørre oss selv, er dette en god  ordning for befolkninga i Finnmark? leverer Helse Nord en kvalitet sikret tjeneste til folk i Finnmark?

Det  spesielle ved dette er at dette gjelder kun i Finnmark! det er kun her i Finnmark at innbyggerne utsettes for dette. Derfor kan man undre seg på om befolkningen i Finnmark er mindre verd enn resten av Norge.I de store byene i Norge har de mer trafikk, som sikkert er en utfordring. I Finnmark har vi dårlig vær og stengte veier, at da arbeidsgiver lager ordninger som gjøre det enda mer utfordrende å «rykke ut» er svært betenkelig!

 

Tekst: Jorunn Mikkelsen 

Bilde: Jorunn Mikkelsen