Egil Klevberg, Alta - Fagforbundet

Egil Klevberg, Alta

egil.jpg

I dag presenterer vi Egil Klevberg. Jobber som kirketjener i Alta.

En jobb som han har vært i de siste 12 år, arbeidstedet i dag er ved Nordlys katedralen.

Trives godt i jobben, da det er varierte oppgaver. Han assisterer kirkeverge ved dåp, bryllup og gravferd. Man må ikke være «kristen» for å jobbe som kirketjener, men være medlem av statskirka.  

Egil ble med i LO organisasjonen for første gang i 1968, da han begynte i arbeidslivet. Var noen år medlem i et YS forbund, før han igjen meldte seg inn i dengang Norsk Kommuneforbund, da han arbeidet ved en barnehage her i byen, helt i begynnelsen av år 2000 .

Egil vil fremheve følelsen av samhold og tilhørighet ved og være organisert, og ikke minst forsikringsvilkårene i Fagforbundet.

Egil har tatt ferie, når dette leses, og da er han å finne i hytta si på svartskog,ligger  i nærheten av Nordre Follo kommune, og der brukes fiskestanga flittig.

Han vil samtidig ønske alle en god sommer og skitt fiske.

Intervjuer; 

Isak Eira Thomassen 

Leder Yrkesseksjon Kirke, Kultur og Oppvekst