Intervju med medlem i yrkesseksjon helse og sosial - Fagforbundet

Intervju med medlem i yrkesseksjon helse og sosial

reidun.jpg

Reidun Kolpus er jordmor og arbeider ved Fødeavdelingen på Kirkenes Sykehus.

Reidun har arbeidet med helse i 23 år. Hun startet som hjelpepleier i 1997 og utdannnet videre til sykepleier og var ferdig i 2001, jobbet da i Sør-Varanger kommune. I 2004 startet hun jobben som sykepleier  i Helse Finnmark og nå Finnmarkssykehuset, og var ferdig med videreutdanningen som jordmor i 2019.

I løpet av årene har jeg jobbet med hjemmebasert pleie i kommunal regi, før jeg begynte på sykehuset hvor jeg også har vært innom akutt medisinsk komunikasjonssentral, og nå fødeavdelingen. Jeg vil benytte anledningen til å berømme Finnmarkssykehuset som arbeidsgiver og deres rekruteringsarbeid, og de interne mulighetene for videre- og etterutdannig, sier Reidun.

Hva er primær oppgavene til en jordmor?
- Det er mange oppgaver men i hovedsak å ivareta svangerskap, rutine kontroller, individuell oppfølging av gravide og deres familier og selvfølgelig også fødsler.

Hva liker du best å gjøre på fritiden?
- Trekkhund kjøring er 1.valget av friluftsaktivitet og jeg har jo også drevet aktivt med langdistanse hundekjøring tidligere. Men alt av friluftsliv er kvalitetstid, svarer Reidun.                  

Avslutningsvis må jeg spørre Reidun hvorfor hun har valgt å være medlem i Fagforbundet.
- Det ble jeg for lang tid tilbake og egentlig før det ble hetende Fagforbundet. Jeg opplever Fagforbundet i dag som en trygg og seriøs organisajson, med et stort felleskap som ivaretar medlemmene fra mange forskjellige yrkesgrupper på en god måte.

Intervjuet er gjort av
Sturla Heitmann
Leder for yrkesseksjonen helse- og sosial